CURS DE FORMACIÓ EN ELECTROENCEFALOGRAFIA BÀSICA

Capçalera curs epilèpsia

Barcelona, octubre 2017 - juny 2018

El curs està dirigit a metges residents de Neurologia, així com a neuròlegs amb interès en aprofundir el coneixement en l’àrea i familiaritzar-se amb la tècnica, per tal de fomentar l’ús de l’EEG com a prova diagnòstica i aconseguir autonomia per a realitzar i interpretar un EEG bàsic.

El curs té una durada de 8 mesos, amb una assistència a les classes presencial de 4 hores al mes. Cada classe constarà d’una part teòrica seguit de pràctiques en que s’inclourà: 1) tècnica per a realitzar un EEG, 2) interpretació d’EEG. S’administrarà al final de cada classe material amb casos que l’alumne haurà de preparar per a la següent classe. Cada alumne podrà demanar aclariments per a resoldre dubtes per correu electrònic entre classe i classe, als tres professors que han donat les classes aquell mes.

Si se supera el curs, s’entregarà un certificat per a l’obtenció del qual cal complir dos requisits:

  • Assistència al 80% de les classes
  • Examen final (teòric i pràctic) superat (75% mínim), que es realitzarà el 12 de juny de 2018

 

PROGRAMA

INSCRIPCIONS TANCADES - CURS COMPLET